KDZ Metal s.r.o. KDZ Metal s.r.o. KDZ Metal s.r.o. KDZ Metal s.r.o. KDZ Metal s.r.o.
ESF

Společnost podporuje vzdělávací aktivity zaměstnanců realizované v rámci grantového projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Vzdělávejte se pro růst!“, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.